حمایت مالی

جهت تولید کلیه محتوای آموزشی وبسایت پرتو الکترونیک، انرژی زیادی صرف شده و به صورت رایگان در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفته است. بازدیدکنندگان گرامی در صورت تمایل میتوانند مبلغی اختیاری به جهت حمایت از تیم تولید محتوا پرتو الکترونیک واریز نمایند.

مبلغ پرداختی کاملا اختیاری بوده و کلیه در آمدهای حاصل از آن صرف تولید محتوای با کیفیت تر خواهند شد.

مبلغ (تومان):*

نام و نام خانوادگی:*

توضیحات: